Ivar Lo-Johanssons personliga pris

Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2011
till Margareta Wersäll

Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2011 har tilldelats litteraturvetaren Margareta Wersäll.

Priset går till avhandlingen Fattighusliv i ensamhetsslott – Ivar Lo och de äldre i samhällsdebatt och dikt (Uppsala universitet).

Avhandlingen är en studie i opinionsbildning, den undersöker Ivar Lo-Johanssons stridsskrifter och radioprogram om åldringsvården. I slutet av 40-talet reste författaren landet runt och skrev om vanvård och sysslolöshet: hur äldre berövas sin identitet och förnekas mänskliga behov. Han banade väg för åldringsvård i hemmen. Ivar Lo-Johanssons debatt om Ålderdoms-Sverige har fått förnyad aktualitet i den larmande äldrevårdsdebatten 2010.

Avhandlingen från 2006 följdes av Margareta Wersälls populärvetenskapliga Ivar Lo-Johansson och kärleken. Om kvinnorna i hans liv och verk, 2010 (Natur och Kultur).