Ivar Lo-Johanssons personliga pris

Ebba Witt-Brattström får Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2014

Vart tredje år går Ivar Lo-Johanssons personliga pris till litteraturhistoriskt arbete som ”orienterar läsaren i svensk arbetardiktning”. Allt enligt Ivar Los testamente.

Årets pristagare är författaren och litteraturprofessorn vid Helsingfors universitet, Ebba Witt-Brattström.

Motivering:
”För ett författarskap som lyft fram arbetarlitteraturens kvinnor, inte minst i en banbrytande avhandling om Moa Martinson. I Ebba Witt-Brattströms genusforskning och folkbildande essäer har maktanalysen alltid ett klassperspektiv.”

Prissumman är 330 000 kronor. Prisutdelningen sker traditionsenligt på Ivar Lo-Johanssons födelsedag den 23 februari.

Frågor besvaras av juryns ordförande Anneli Jordahl. Telefon 073 - 635 19 88 • anneli.jordahl@gmail.comIvar Lo-Johanssons personliga pris

utdelas av Ivar Los Författarfond (ABF, Sveriges Författarförbund och Svenska Akademien) och är med sina 330 000 kronor Sveriges största litterära pris till en svensk författare. Ivar Lo-Johanssons personliga pris instiftades i hans testamente och började delas ut efter författarens död 1990. Vart tredje år ska priset tilldelas ett litteraturvetenskapligt verk om arbetarlitteratur eller om Ivar Los eget författarskap. I juryn sitter representanter för Sveriges Författarförbund, Arbetarnas bildningsförbund och Svenska Akademien.